OM DANIEL

Hej!
Tack för att du besöker min hemsida.

Som ledningskonsult, coach, mental tränare och föreläsare är m
itt fokus att utveckla och inspirera människor i allmänhet och ledare, team och organisationer i synnerhet, att både må bra och gå bra.
 

Jag tror starkt på människors potential, har en optimistisk livssyn och vill supporta fram det bästa i de jag berör. Jag arbetar med ledare, ledningsgrupper, team, arbetsgrupper, avdelningar, idrottare med flera samt i både privat och offentlig sektor.  

Positiv och framgångspsykologi samt att arbeta med aktionsbaserat/ upplevelsebaserat lärande är några av mina starkare kort jämte att med grupper, team och individer skapa en trygg miljö att utvecklas i.

Bakgrund

Jag har en Fil. kand i psykologi och är bland annat utbildad professionell teamcoach, lifecoach samt NLP Trainer och NLP Business Coach.

Jag har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och inspirera individer och grupper att skapa rätt mindset, ta fram mer av sin potential, våga växa och vara skillnaden som gör skillnaden för långsiktiga och viktiga resultat. 


I tillägg till detta har jag även lång och bred erfarenhet av idrott, mental träning och meditation och är bland annat flerfaldig svensk mästare, före detta landslagsman och innehar tredje gradens svarta bälte i Taekwondo (kampkonst).
 

AFFÄRSIDÉ

Min affärsidé är enkel; att hjälpa dig som ledare och er som organisation att våga utvecklas och använda mer av er potential samt att så enkelt, elegant och effektfullt som möjligt uppnå era mål och agera för era visioner!

VISION

Jag verkar för en värld där människor, företag och organisationer gör det de är inspirerade till, lever sin fulla potential och tillsammans bidrar till en bättre värld. En värld som fler både kan och vill tillhöra. 

Utveckling och ledarskap är centrala delar i detta och anser jag måste ske  "till fördel för" miljö, omgivning och alla berörda  istället för "till priset av". 

Först då har vi en värld som fler både kan och vill bidra till.

För mer information e-posta till mig på daniel@danielekholm.se eller ring 0736-914 997.

Tänk om