Lär dig leda samtal, förändring och utvecklingsprocesser genom
Coaching och Coachande ledarskap!

Nu även som onlineutbildning!

Coachutbildningen
”Holistisk Life Coach”
H.L.C - En coach för livet!

5 heldagar uppdelat i 3 + 2 dagar
Onlineutbildningen är 6 dagar (3 + 2 + 1 dagar)

Lär dig leda samtal, förändrings- och utvecklingsprocesser genom coaching och coachande ledarskap!


Vill du utveckla dina kommunikationsfärdigheter och nå fler personlighetstyper, grupper och en större mångfald av människor liksom på bättre vis?

Vill du hjälpa människor att ta steg framåt i sina liv med coachande färdigheter som verktyg?


-Då kan denna utbildning vara för dig!
 

Om utbildningen
 

Kraftfull utbildning!

Utbildningen är designad för dig som vill jobba med coaching samt använda kraftfulla verktyg och unika färdigheter som garanterat skapar positiv utveckling för människor.

Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller för att implementera coachande färdigheter i ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare, terapeut och massör. 


Kvalitetstestade modeller!

Sedan utbildningen är uppbyggt på bl a Svenska Hälsoteamets samt fler världsomspännande och väl beprövade helhetsmodeller för lifecoaching, personligt ledarskap, coachande ledarskap och personlig utveckling garanteras högsta utbildningskvalitet.
 
Utbildningen ger dig nödvändig kompetens för att arbeta professionellt som coach eller komplettera ditt nuvarande yrke t.ex. ledare, utbildare eller massör.

En kompetent coach!

Du utvecklar och tränar under denna utbildning upp din kreativa förmåga att se och lyfta fram en individs potential och resurser.

Detta så att individen på ett hälsosamt sätt bland annat skall kunna frigöra sin potential och leva med större personlig frihet samt effekfullare, enklare och mer elegant uppnå vad denne bedömer som viktigt i livet, dvs kunna leva sina värderingar. 


Medvetenhet
Det handlar för klienten myckat om att kunna bland annat öka sin medvetenhet om sig själv och sitt liv, sina beteenden, tankar, känslor, mönster osv och att kunna bryta negativa mönster till förmån för/ installera positiva, stödjande mönster och beteenden.
 
Dessa kunskaper, kompetenser och fördigheter utvecklar och lär du genom att under utbildningen få ta del av kraftfulla modeller som du sedan kommer praktisera (coacha) mycket och få gott om feedback på.
 
 

3 eller 5 dagar
 
Du kan ta utbildningen som ett paket om 5 dagar eller börja med 3 dagar för att sedan ta de andra 2 vid ett senare tillfälle. Väljer du att gå endast modul 1 så går det bra med och räcker långt.

Hem och praktisera
I mellantiden mellan modul 1 och 2 (för dig som anmält dig till alla 5 dagar) så praktiserar du vad du lärt hemma, på jobbet eller dylikt och kommer tillbaka till modul 2 med mer erfarenhet och för ytterligare modeller, tekniker och träning tillsammans med dina kurskamrater.
 
 

 
Övergripande innehåll Holistisk Lifecoach (H.L.C)
För båda utbildningsmodulerna, 3 + 2 dagar

Utbildningen innehåller bland annat
 

 1. Konsten att lyssna samt 6 sorteringar för bättre kommunikation.
 2. Närvaro och centrering samt kommunikationsmodell som stödjer coachingsituationen.
 3. Konsten att ställa kreativa frågor, frågor för ökad medvetenhet, transformation samt som leder klienten framåt.
 4. En kraftfull modell för coaching samtalet som effektivt hjälper dig att identifiera var klienten befinner sig och hur du kan bemöta denne där han/hon befinner sig för hög effektivitet i coachingen.
 5. Att arbeta med livshjulet i coaching.
 6. Coachingtekniker som tidslinjen, sten och pappers konstellation mfl.
 7. Kroppen och coaching samt att coacha i rörelse.
 8. Värderingar; Näckrosmetaforen och att identifiera, rangordna och prioritera värderingar för önskade resultat.
 9. Verklighetscirkeln; Att förstå tolkning & meningsbyggande och att lämna negativa upprepningar till förmån för önskvärda livsmål.
 10. Att förstå bekvämlighets-, trygghets- och vanezonen och att välja mod och handling.
 11. Föreställningar, identitet & självbild; Att identifiera och transformera begränsad identitet, självbild och negativa föreställningar till positiva och stärkande.
 12. Symboler & metaforer. Att arbeta med symboler och metaforer i coaching.
 13. Visualisering.
 14. Nlp tekniker.

Aktionsbaserat lärande
Coachutbildningen är aktionsbaserad, dvs bygger på upplägget med föreläsningar varvat med övning/praktiserande, enskild reflektion, bikupe- diskussioner samt storgruppsdiskussion.

Det är stort fokus vid att alla diskussioner skall komma så nära deltagarnas upplevda verklighet som möjligt. Inget moment stannar vid det teoretiska utan knyts till praktiska verktyg för maximal insikt och inlärning.

Använd hela din potential
Jag arbetar från övertygelsen om att de allra flesta har en enormt stor potential som de inte nyttjar fullt ut och utbildningen är designad att ge nya perspektiv och metoder som du kombinerar med det som fungerar bra idag. Du utvecklar och integrerar mentala processer och mer av din potential som ledare i ditt liv oavsett var.
 

Praktisk Information
 
Datum och plats för utbildningsblocken


 
Online utbildning 3 + 2 + 1 dagar 

Nya kursstarter för hösten 2022 online är:

Modul 1, 3 dagar: Finns vid två tillfällen. Båda tillfällen körs vid tillräckligt antal deltagare till båda.
Tis – tor, 25 – 27 oktober 2022.
Andra alternativet är; tis - tor 15 - 17 november 2022.
 
Modul 2; 2 dagar: Finns vid två tillfällen. Båda tillfällen körs vid tillräckligt antal deltagare till båda.
Ons – tor, 9 – 10 november 2022.
Andra alternativet är; tis - ons 6 - 7 december 2022.
 
Modul 3; 1 dag:
Gemensam dag för båda ovanstående.
Torsdag 15 december 2022.
Preliminära kurstider: 08.00 - 17.00 samtliga dagar
 


Karlstad
Våren  2023. Datum kommer.
 
Karlskrona
Våren  2023. Datum kommer.
 

Stockholm

Modul 1, 3 dagar:
Tis - tor 25 - 27 oktober 2022.

Modul 2; 2 dagar.
Tis - ons, 9 - 10 november 2022.

Preliminära kurstider: 08.00 - 17.00 samtliga dagar
 

Umeå

Modul 1, 3 dagar:
Tis - tor, 15 - 17 november 2022.

Modul 2; 2 dagar.
Tis - ons, 6 - 7 december 2022.

Lokal på Må Bra Källan i centrala Umeå

Preliminära kurstider: 08.00 - 17.00 samtliga dagar
 

Helsingborg
Våren  2023. Datum kommer.
 


 

Investering 
 
Vid anmälan till alla 5 dagar på en gång:

Modul 1 + 2; 5 dagar
11 950 kr + moms inklusive kompendium och kursintyg.
 
Anmälningsavgift: 2 900kr
Räntefri delbetalning möjlig.
 
 
Vid anmälan till 3 dagar med möjlighet att bygga på med ytterligare 2 dagar:

Modul 1; 3 dagar
8 900 kr + moms inklusive kompendium och kursintyg.
 
Anmälningsavgift: 2 000kr

 
 
Modul 2; 2 dagar
5 900kr + moms inklusive kompendium och kursintyg.
 
Anmälningsavgift: 1 500kr


Observera! Du spar således 3 400kr på att anmäla dig till alla fem dagar direkt.


Onlineutbildningen är 6 dagar och har samma pris som 5-dagars utbildningen.
Modul 2 är på denna förlängd till 3 dagar.


 
Räntefri delbetalning möjlig.


Anmälan och förfrågningar mailar du till daniel@danielekholm.se


Med vänliga hälsningar och både hjärtligt & varmt välkommen!

Daniel Ekholm

Livet handlar inte om att hitta sig själv, livet handlar om att skapa sig själv. - George Bernard Shaw.