Vad är viktigt -på riktigt?


Nedan finner du info kring tjänster som rör:

  1. Strategisk kompetensutveckling av ledare
  2. Utveckla ledningsgruppen
  3. Bygga organisationskultur
  4. Teamutveckling -Teamcoaching
  5. Värdegrundsarbete
  6. Inspiration och kompetensutveckling

1. STRATEGISK kompetensUTVECKLING AV era ledare

Vad ställs det för krav på framtidens (era) ledare?

Vilken typ av ledare samt vilket ledarskap vill ni ha i er organisation?
Jag hjälper er att identifiera kraven som uppstår på era ledare när er organisations strategi eller förändrings-/ utvecklingsarbete ska genomföras. Dessa krav utgör sedan grunden i ett riktat utvecklingsupplägg.
Det är först då ledarutveckling blir strategisk och kopplad till affärs-/ verksamhetsnyttan.

2. utveckla ledningsgruppen

Hur bra vill ni vara?
I samspel arbetar vi med både strukturen och kulturen i er ledningsgrupp så att ni kan både må och prestera än bättre.
 
När er ledningsgrupp blir mer enad och tillitsfull, era målbilder tydligare och gemensamma samt kommunikationen mer inspirerande, vad blir då möjligt för er att åstadkomma tillsammans?

3. bygga organisationskultur

Vad kännetecknar er organisationskultur idag och hur behöver den se ut i morgon?
Likt en forskare på labbet odlar och kultiverar en bakteriekultur så odlas även i en organisation en kultur innehållande både önskade och oönskade attityder, beteenden, normer och mera.

Verksamhetens resultat är en produkt av om inte just, så till stor del, detta.

Är det bara tur eller behövs en framgångskul-tur?
Med hjälp av kraftfulla verktyg kan vi på relativt kort tid identifiera er organisationskultur samt hur vi tillsammans kan utveckla den mot önskat läge. 

Pulsmätning på er organisationskultur
Boka en träff med er ledningsgrupp eller utvalda ledare så tar vi pulsen på er organisations kultur.

4. TEAMutveckling - teamcoaching

Hur långt vill ni nå?
När där finns trygghet, tillit och förtroende, förmågan att ta olikheter och konflikter, gemensamt engagemang och ansvarskänsla samt tydlighet i mål och fokus på det som ska genomföras – då finns förutsättningar för magi!

Hur bra vill ni att era team ska vara och/eller hur länge tänker ni acceptera team som inte fungerar?
Om ni har ett team som ej fungerar optimalt, kanske för att det saknar trygghet, är splittrat, har låg energi, brister i kommunikation etc. så kan det vara värdefullt att ta in en extern part som hjälper er att vända på utvecklingen.

5. VÄRDEGRUNDSARBETE

Vad är viktigt – på riktigt?

Hur mycket upplever du att er värdegrund inspirerar och engagerar era medarbetare idag?
Jag hjälper er att ta fram en tydlig värdegrund som skall vägleda, inspirera och engagera era medarbetare över tid. Denna värdegrund är med och formar er organisationskultur och arbetet kan med fördel genomföras i kombination med strukturerad utveckling av organisationskulturen.
 
Arbetet sker med ledningsgruppen framför allt och implementeras sedan olika beroende på organisationens storlek, struktur och kultur.

6. INSPIRATION OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR era MEDARBETARE

Hur bra vill i att era medarbetare ska må och prestera?
Organisationens potential ligger i engagerade och välmående medarbetare.
Människor behöver må bra för att företag och organisationer ska gå bra.

Vilket är ert nästa steg? 
Med inspirerande föreläsningar, upplevelsebaserade kickoffer och riktade utvecklingsuppdrag, kanske med coaching och mental träning, hjälper jag er att ta hand om och utveckla era medarbetare.


Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare - Einstein